Ceny Thálie

(pojmenované po jedné z bohyň umění, po Múze komedie)
jsou prestižní ocenění udělované HERECKOU ASOCIACÍ.

VYHLAŠOVATEL A PRODUCENT               TELEVIZNÍ PARTNER

Herecká asociace
Česká televize

MEDIÁLNÍ PARTNER

Český rozhlas

 

CENY THÁLIE, se udělují především za mimořádné umělecké výkony v uplynulém roce. Výroční jsou udělovány interpretovi a interpretce ve čtyřech oborech: v činohře, v opeře, v baletu, pantomimě či jiném tanečnědramatickém žánru a v muzikálu, operetě či jiném hudebnědramatickém žánru.

O laureátech výročních Cen Thálie rozhoduje Kolegium pro udílení Cen Thálie, jmenované prezidiem Herecké asociace. Členové Kolegia vybírají z finálních nominací čtyř odborných porot tajným hlasováním. Rozhodují se na základě vlastních diváckých zážitků z představení, v nichž účinkují interpreti, kteří se dostali do užšího výběru. Za asistence notáře jsou obálky s hlasy jednotlivých členů Kolegia otevřeny až v den vyhlašování CEN THÁLIE. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Kolegia.

Kolegium může, se souhlasem Prezidia HA, udělit také Cenu Kolegia za mimořádný umělecký přínos českému divadelnímu umění.

Vedle výročních cen se udělují ceny za celoživotní mistrovství ve všech čtyřech výše zmíněných oborech a také v oboru loutkového divadla. O laureátech těchto cen rozhoduje Prezidium Herecké asociace, jemuž předsedá MgA. Jiří Hromada. Prezidium určuje také držitele Ceny Thálie pro mladého činoherce (do 33 let).

Celkem se tedy letos bude 25. března v Národním divadle udělovat 15 Cen Thálie.

Všem nominovaným a laureátům věnuje pozornost i Česká televize, která tradičně vysílá vyhlašování cen přímým přenosem na prvním programu v hlavním vysílacím čase.

Ceny Thálie vytvořili podle výtvarného návrhu architekta Bořka Šípka skláři z hutě AJETO v Lindavě u Nového Boru.

Jiří Hromada - prezident Herecké asociace

Jiří Hromada Thalía je jednou z charitek starověkého Řecka. Je bohyní půvabu, krásy a veselí. Thalía znamená v překladu Kvetoucí. Později se stala múzou komedie... V mém novém úkolu sloužit naší THÁLII jsem šťastný a pokorný. To ze mne nesnímá odpovědnost pokusit se být užitečný nejen jí, ale herecké profesi v naší krásné zemi vůbec. Protože jsem přesvědčen, že jí po staletí prospívá... ...aby i nadále konzum neměl šanci požírat poezii a krásu v nás... aby neviditelná ruka trhu neměla šanci ničit lidskou podstatu našich bytostí... aby herci zůstali bez frází svědomím doby... zrcadlem našich slabostí.. pohlazením v našem trápení... živou vodou humoru na cestě životem... Všem nestihneme předat cenu... všem ale patří... THÁLIE.

Ceny Thálie na sociální síti Facebook

 

 
 

© 2007-2017 Herecká asociace | ilustrace: Adolf Born | Archivováno NK ČR | Web by CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE